Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

anybreath
3530 3a1a 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viaoblivious oblivious
anybreath
Nieprawda że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
7586 05b6 390
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin

October 19 2017

anybreath
Reposted fromFlau Flau vialovesweets lovesweets
anybreath

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky vialovesweets lovesweets
anybreath
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
anybreath
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
anybreath
3836 1941 390
Reposted fromwwannie wwannie viaoblivious oblivious
anybreath
Mnie i moje dziwactwa znoszą tylko nieliczni.
— Dziękuję.
Reposted fromso-so so-so viadobby dobby
anybreath

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viadobby dobby

October 11 2017

anybreath
Jak mierzyć stratę? Jak liczyć, ważyć, oceniać smutek?
— Diane Setterfield
anybreath
3473 2bde 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakiks kiks
anybreath
5048 c016 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
anybreath
9139 c61a 390
Reposted fromparamour paramour viaCrazyAnt CrazyAnt
anybreath
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaCrazyAnt CrazyAnt
anybreath
Jesteś odpowiedzialny za to, co spieprzyłeś
— Kaja Kowalewska / Przeróbka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaCrazyAnt CrazyAnt
anybreath
0655 a9bc 390
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaCrazyAnt CrazyAnt
anybreath
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl