Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

anybreath
4596 e508 390
Reposted fromoutoflove outoflove
anybreath
anybreath
8175 9c09 390
Reposted frommessinhead messinhead vialovesweets lovesweets
anybreath
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.

February 18 2018

anybreath
3909 ac5d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaohhh ohhh
anybreath
5183 8447 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaakysz akysz
anybreath
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viaakysz akysz
5576 f0be 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaakysz akysz
anybreath

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoblivious oblivious

February 16 2018

anybreath
Winter time
Reposted fromdhoop dhoop viadobby dobby
1494 f311 390
Reposted fromkulamin kulamin viaakysz akysz
anybreath
9220 27f1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaohhh ohhh
anybreath
9148 8dab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
anybreath
9142 8efd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
anybreath
9437 cd94 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDeathlylost Deathlylost
anybreath
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaDeathlylost Deathlylost
2020 8067 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaakysz akysz
anybreath
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
anybreath
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viaxannabelle xannabelle

January 24 2018

anybreath
9786 bbaa 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl