Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

8165 c891 390

BED BED BED BED BED BED BED BED BED BED

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink vianoisetales noisetales
anybreath
6397 2173 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagruszaa1 gruszaa1
anybreath
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viapolciak polciak
anybreath
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka do Oskara Pollaka
anybreath
Reposted fromFlau Flau viapolciak polciak
anybreath
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapolciak polciak
anybreath
Nienawidzę tego czasu, teraz widzę jak daleko jestem od ludzi, których tak bardzo chciałbym mieć przy sobie...
— ...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viapolciak polciak
anybreath
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viapolciak polciak
anybreath
anybreath
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viapolciak polciak
anybreath
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viapolciak polciak
anybreath
7055 cfb6 390
Reposted fromkyte kyte viatrustworthy trustworthy

April 08 2017

5498 8494 390
Reposted fromtwice twice viayouuung youuung
anybreath
via instagram.com/mountain.stories
Reposted frommojetakinie mojetakinie viayouuung youuung
anybreath
7102 7e3b 390
Reposted frompulperybka pulperybka viayouuung youuung

April 05 2017

anybreath
anybreath
2132 18b6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
anybreath
6945 c7b5 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasalami salami
anybreath
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaesperer esperer
anybreath
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaesperer esperer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl