Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

anybreath
2414 db15 390
Reposted fromfriends friends viaoblivious oblivious
anybreath
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaoutoflove outoflove
anybreath
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight viaohhh ohhh
anybreath
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaoutoflove outoflove
anybreath
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaohhh ohhh
anybreath
8559 5a2b 390
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viaoblivious oblivious
anybreath
anybreath
9540 c878 390
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viaohhh ohhh
anybreath
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaoutoflove outoflove
anybreath
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaoutoflove outoflove
anybreath
6314 c449 390
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
anybreath
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix viaoutoflove outoflove

August 09 2017

3488 2e8c 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaohhh ohhh
anybreath
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viaohhh ohhh
anybreath
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
anybreath
anybreath
-czego żałujesz?
-złudzeń...

August 08 2017

anybreath
1481 17ae 390
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie vialovesweets lovesweets

August 07 2017

anybreath
8648 897e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoblivious oblivious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl